دوشنبه 31 مرداد 1390ده گؤنده ریلیب
بؤلوم | میرزه علی اكبر صابیر MİRZƏƏLƏKBƏR       یازار :  ARAZ

Bakida verilən "həqaiq" jurnalinin 3-cü nömrəsində külliyati

Sədidən nəqlən dərc edilmiş bir qəzələ nəzirə

 

 

 

 

Təni-adəmi şərifəst benani-adəmiyyət

Nə həmin kəmalü fəzləst nişani-adəmiyyət

Əgər adəmi benitqəstü və beləhnü sovfi-dilkəş

Çe miyanəyi-qramafon, çe miyani-adəmiyyət

Xüruşü pilov fisincan, xung abi-qəndü fincan

Heyvan xəbər nədarəd zixxəvni-adəmiyyət

Betəbiət adəmi şo peyi səfk xuni-ixvan

Rəgü xuni adəmixur bedəhani-adəmiyyət

Əgər in dərəndə xun nəbəvəd çe san təvan kərd

Həmə əmri-cindəbazi bezəbani-adəmiyyət

Güzərani fələ didi ... Tu sual kon, ziqeyrət

Bedər ay ta bini-güzərani-adəmiyyət.

Mirzə ələkbər sabir

باكیدا وئریلن  " حاقایق "  ژورنالینین 3-جو نؤمرسینده كوللییاتی

سدیدن نقلن درج ائدیلمیش بیر قزله نذیره

تن -آدمی شریفست به نان -آدمیت

نه همین كمال و فضلست نشانی-آدمیت

اگر آدمی به نطقست و و به لهن و صووفی-دیلكش

چئ مییانگی-قرامافون، چئ مییانی-آدمیت

خوروشو پیلوو فیسینجان، خونگ آبی-قندو فینجان

هئیوان خبر ندارد زیخخونی-آدمیت

بئتبیت آده می شو پئیی سفك خونی-ایخوان

رگو خونی آدمیخور بئدهانی-آدمیت

اگر این درنده خون نبود چئ سان توان كرد

همه امری-جیندبازی بئزبانی-آدمیت

گوزرانی فله دیدی ... تو سوال كون، زیقئیرت

بئدر آی تا بینی-گوزرانی-آدمیت.

میرزه علی اكبر  سابیر