پنجشنبه 27 مرداد 1390ده گؤنده ریلیب
بؤلوم | محمد بیریا شعرلریMƏHƏMMƏD BİRİYA       یازار :  ARAZ

Öz əksimə

Baxan!bu əks-i məəyusə

Məni yad eylə binaməm

Fələklər eyləmiş nifrin

Bilin hər ləhzə nakaməm

Mən ölsəm bax bu ovraqə

Təhəssürlə məni yad et

Tüpür çərxi cəfakarə

Möəzzəb ruhumu şad et

MƏHƏMMƏD BİRİTA

اؤز   عه كسیمه

باخان بو عكس مایوسه,

مه نی یاد ائیله بی نامم

فه له ك له ر  ائیله میش نیفرین,

بیلین هه ر   له حظه   ناكامم

مه ن  ئولسه م  باخ بو اوراقه,

ته حه سسورله مه نی  یاد ائت

توپور چه رخ-ی جه فا كاره ,

معذذب  روحومو شاد ائت

مه حه ممه د بی رییا (محمد بی ریا)